Obchodné podmienky

Objednávanie tovaru

Tovar môžete objednávať písomne, prostredníctvom obchodných zástupcov – ich kontaktné údaje nájdete na zadnej obálke katalógu, faxom na čísle 02-654 113 44 alebo elektronickou poštou na adrese obchod@kvant.sk. Po doručení objednávku zaevidujeme v našom elektronickom systéme. Najneskôr do 3 dní Vám pošleme potvrdenie prijatej objednávky. Pokiaľ do 3 dní nedostanete písomné potvrdenie objednávky, ani sa s Vami neskontaktuje náš zamestnanec zodpovedný za vybavovanie objednávok, informujte sa o stave Vašej objednávky telefonicky na čísle 02/654 11 344 alebo elektronickou poštou.
Objednaním tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti KVANT spol. s r.o. Bratislava.

 

Dodacia lehota

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu zaevidovania objednávky. Produkty, ktoré máme skladom, expedujeme okamžite. Pri niektorých výrobkoch môže byť dodacia lehota dlhšia, pokiaľ ide o zákazkovú alebo sezónnu výrobu. Predĺženie dodacích termínov môže nastať i koncom roka, keď výrobcovia nie sú schopní zabezpečiť plnenie termínov na všetky produkty. Odporúčame Vám vždy sa informovať na dodaciu lehotu.

 

Ceny, platobné podmienky a prepravné

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v EUR. Ceny uvedené v katalógu môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade zákonom stanovenej zmeny sadzby DPH, colných sadzieb, prípadne zmien cien výrobcu alebo zmeny kurzu meny výrobcu si vyhradzujeme právo zmeny cien. Aktuálne ceny budú vždy oznámené v potvrdení prijatej objednávky.

 

Manipulačný poplatok

Pri objednávkach, ktorých hodnota nepresahuje 20 eur vrátane DPH, Vám bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 EUR vrátane DPH.

 

Zasielanie tovaru

Tovar doručujeme prepravnými spoločnosťami Geis, DPD, UPS, TenExpres alebo poštou, príp. našou dopravou. V prípade, že požadujete dodanie tovaru na inú adresu ako je adresa objednávateľa, upozornite na túto skutočnosť a uveďte vždy svoj telefonický kontakt na objednávke. Osobný odber prosíme nahlásiť vopred.

 

Prevzatie tovaru:

Pri preberaní tovaru od prepravcu alebo doručiteľa skontrolujte stav obsahu zásielky (poškodený prepravný obal a tovar). Ak zistíte poškodený obal alebo obsah zásielky, skontrolujte ihneď obsah zásielky a v prípade poškodenia alebo nekompletnosti obsahu zásielky urobte písomný záznam podpísaný prepravcom alebo doručiteľom. V prípade, že zistíte poškodenie až neskôr, kontaktujte nás telefonicky alebo elektronickou poštou. V spomínanom prípade nám však prepravná spoločnosť nemusí uznať reklamáciu.

 

Záruka

Na pomôcky sa vzťahuje záruka garantovaná výrobcom spravidla 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak v záručnom liste s ohľadom na výrobcu a charakter tovaru. Záruka začína plynúť dňom dodania tovaru a vzťahuje sa na všetky výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté následkom nesprávneho používania. Na spotrebný tovar (žiarovky, poistky, sklenený tovar) sa záruka nevzťahuje. Akýkoľvek problém alebo reklamáciu konzultujte s nami telefonicky alebo elektronickou poštou.

 

Návody a metodické príručky

Učebné pomôcky uvedené v katalógu sa dodávajú s technickým návodom v tlačenej alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku. Obsahujú informácie nutné na plné využitie prístroja alebo pomôcky. Niektoré učebné pomôcky európskych výrobcov sú distribuované so zverejneným návodom na použitie na internete a uvedenou linkou na stiahnutie manuálu.
Metodické príručky a zbierky úloh nie sú garantovanou súčasťou učebných pomôcok. Niektorí výrobcovia ich poskytujú ako súčasť, iní za príplatok vzhľadom na ochranu autorských práv. Pri niektorých učebných pomôckach je k dispozícii zbierka úloh v inom jazyku, môže slúžiť ako námet pri príprave vlastných laboratórnych úloh.

 

Bezpečnosť pomôcok

Všetky pomôcky sú v zhode s bezpečnostnými normami Európskej únie.

 

Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. č.: 201409142
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu Škola.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, objednávateľ súhlasí so spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov spoločnosťou KVANT spol. s r.o. za účelom registrácie a spracovania objednávky v internetového obchodu spoločnosti. Zároveň objednávateľ zakazuje poskytnúť takto získané údaje ďalším stranám bez jeho písomného súhlasu.
Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

PrestaShop

Kontaktujte nás

Pracovné dni: 08:00-16:30

Telefón:02/654 11 344

Odber noviniek